BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 212/18 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2018/2019

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2018/2019  w składzie:

 

1) Adrian Majkrzak – przewodniczący Komisji Przetargowej,

 

2) Edyta Kryszajtys – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

 

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

 

4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.

 

 § 2

 

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2018 r.

 

BURMISTRZ PISZA

 

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 3 gru 2018 08:15
Data opublikowania: poniedziałek, 3 gru 2018 09:23
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 317 razy