BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej przez Burmistrza Pisza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za pierwsze półrocze 2018 roku

Pliki do pobrania: