BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 13 grudnia 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 661587-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 21 grudnia 2018 r., godz. 8:00.

 

UWAGA! Zmiana treści SIWZ - szczegóły w oddzielnym ogłoszeniu.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 13 gru 2018 15:05
Data opublikowania: czwartek, 13 gru 2018 15:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 gru 2018 12:23
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 544 razy