BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel
Numer działki – 5/1 – 44770/82758 udziału
Numer KW – OL1P/ 00012604/5,
Powierzchnia nieruchomości –  2400 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony jest do oddania w użyczenie na cele zgodne z przedmiotem działania Piskiego Domu Kultury


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 1235) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 22 UT - teren istniejącego obiektu obsługi turystyki w zabudowie byłego domu kultury.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 grudnia 2018 r. do dnia 2 stycznia 2019 r.

Data powstania: piątek, 14 gru 2018 11:06
Data opublikowania: piątek, 14 gru 2018 14:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 sty 2019 11:40
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 616 razy