BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204),

 


Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Rybacka,
Numer działki – cz. 503/15,
Numer KW – OL1P/ 00013024/2,
Powierzchnia nieruchomości –  2 m²,
Opis nieruchomości – teren pod stacją wodowskazową,

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem B 18 ZP/US – zieleń nieurządzona w części zieleń parkowa.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 grudnia 2018 r. do dnia 3 stycznia 2019 r.

Data powstania: poniedziałek, 17 gru 2018 08:28
Data opublikowania: poniedziałek, 17 gru 2018 10:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sty 2019 10:44
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 462 razy