BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2019 - 2022

Pliki do pobrania: