BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od 15 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 21 grudnia 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 664081-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od 15 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 31 grudnia 2018 r., godz. 11:00.Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: piątek, 21 gru 2018 16:05
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2018 16:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 gru 2018 13:45
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 577 razy