BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

 


Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Rybacka,
Numer działki –  469/3,
Numer KW – OL1P/00013024/2,
Powierzchnia nieruchomości –  56 m²,
Opis nieruchomości – teren  przeznaczony na parkowanie samochodu,
Roczna wysokość czynszu – 130 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr III/35/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia  30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450) położona jest na  obszarze oznaczonym symbolem 10.MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.    
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia  18 stycznia 2019 r.


Data powstania: piątek, 28 gru 2018 08:35
Data opublikowania: piątek, 28 gru 2018 11:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 sty 2019 09:33
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 466 razy