BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od 15 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Do Zamawiającego w dniu 28 grudnia 2018 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od 15 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:

Ad 1. Nie.

Ad 2. Nie.

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawca, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załącznik:

- treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 28 gru 2018 13:49
Data opublikowania: piątek, 28 gru 2018 13:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 gru 2018 13:45
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 509 razy