BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 9 stycznia 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 501980-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 17 stycznia 2019 r., godz. 10:00.
Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.


Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 9 sty 2019 13:54
Data opublikowania: środa, 9 sty 2019 14:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 sty 2019 14:02
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 235 razy