BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warszawska
Numer działki –  cz. 495/3,
Numer KW – OL1P/ 00043097/3,
Powierzchnia nieruchomości –  525 m²,
Opis nieruchomości – utwardzony plac do prowadzenia  nauki jazdy,
Miesięczna  wysokość czynszu –  190 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze      bezprzetargowej na okres do 1 roku.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4389) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 24 KP – teren parkingu.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 10 dnia  każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.

Data powstania: czwartek, 10 sty 2019 09:29
Data opublikowania: czwartek, 10 sty 2019 10:20
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 462 razy