BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz od 16 stycznia 2019 r. do 16 maja 2019 r.

Do Zamawiającego w dniu 10 stycznia 2019 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz od 16 stycznia 2019 r. do 16 maja 2019 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.),  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

 

Nie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż mapy będące przedmiotem zapytania są ogólnodostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pod adresem http://www.geoportal.gov.pl.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawca, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załącznik:

 

- treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 sty 2019 14:06
Data opublikowania: piątek, 11 sty 2019 15:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2019 13:20
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 552 razy