BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 - 3 DO TREŚCI SIWZ

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Do Zamawiającego w dniu 22 stycznia 2019 r. wpłynęły zapytania nr 1 - 3 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.),  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

Ad 1. Bratki – okres wiosenny, Petunie, Begonia, Pelargonie, Surfinia, Smagliczka, Żeniszek – okres letni, Wrzosy, Chryzantema – okres jesienny.

Ad 2. Wykonawca.

Ad 3. W zależności od potrzeb danego terenu.

Ad 4. W zależności od przerastania trawy.

Ad 5. Wykonawca.

Ad 6. Organizacja pracy należy do Wykonawcy.

Ad 7. Nie.

Ad 8. Nie.

Ad 9. Wykonawca winien wyliczyć ilość odpadów na podstawie danych podanych w wykazie terenów tj. ilości koszy oraz pow. terenów do oczyszczenia.

Ad 10. Wykonawca.

Ad 11. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy.

Ad 12. Nie.

Ad 13. Nie.

 

ZAPYTANIE NR 2:

Ad 1. Bratki – okres wiosenny, Petunie, Begonia, Pelargonie, Surfinia, Smagliczka, Żeniszek – okres letni, Wrzosy, Chryzantema – okres jesienny, ilość kwiatów w jednej donicy w zależności od wielkości – ok. 20szt/m2.

Ad 2. Wykonawca.

Ad 3. W zależności od potrzeb danego terenu.

Ad 4. W zależności od przerastania trawy.

Ad 5. Wykonawca.

Ad 6. Wymaga się wykonywania usług od 6.00 do 19.00, w okresie letnim do 21.00.

Ad 7. Nie.

Ad 8. Prace wykonywać należy zgodnie z zapisem w harmonogramie prac.

Ad 9. Wykonawca winien wyliczyć ilość odpadów na podstawie danych podanych w wykazie terenów tj. ilości koszy oraz pow. terenów do oczyszczenia.

Ad 10. Wykonawca.

Ad 11. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy.

Ad 12. Nie.

Ad 13. Nie.

Ad 14. Nie.

 

ZAPYTANIE NR 3:

Ad 1. Bratki – okres wiosenny, Petunie, Begonia, Pelargonie, Surfinia, Smagliczka, Żeniszek – okres letni, Wrzosy, Chryzantema – okres jesienny, ilość kwiatów w jednej donicy w zależności od wielkości – ok. 20szt/m2.

Ad 2. Wykonawca.

Ad 3. W zależności od potrzeb danego terenu.

Ad 4. W zależności od przerastania trawy.

Ad 5. Wykonawca.

Ad 6. Wymaga się wykonywania usług od 6.00 do 19.00, w okresie letnim do 21.00.

Ad 7. Nie.

Ad 8. Prace wykonywać należy zgodnie z zapisem w harmonogramie prac.

Ad 9. Wykonawca winien wyliczyć ilość odpadów na podstawie danych podanych w wykazie terenów tj. ilości koszy oraz pow. terenów do oczyszczenia.

Ad 10. Wykonawca.

Ad 11. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy.

Ad 12. Nie.

Ad 13. Nie.

Ad 14. Należy uwzględnić powierzchnię w odległości do 3 m od granicy pasa drogowego (jeśli nie jest ograniczony ogrodzeniami).

Ad 15. Tak.

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załączniki:

- treść zapytań nr 1 - 3

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 23 sty 2019 14:26
Data opublikowania: środa, 23 sty 2019 15:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 sty 2019 10:33
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 538 razy