BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych i ulic na terenie gminy Pisz poza obszarem miasta Pisz do dnia 15 maja 2019 r.

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 28 stycznia 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 507827-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniuna świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych i ulic na terenie gminy Pisz poza obszarem miasta Pisz do dnia 15 maja 2019 r. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 5 lutego 2019 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: poniedziałek, 28 sty 2019 14:22
Data opublikowania: poniedziałek, 28 sty 2019 15:53
Data przejścia do archiwum: środa, 6 lut 2019 08:55
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 668 razy