BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

V SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE V SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 LUTEGO 2019 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr IV/2019 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pisz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pisz w 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Piszu Nr XXXVIII/461/09 z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pisz szkołom i przedszkolom publicznym i niepublicznym, osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w innych formach niepublicznych oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonym przez organy inne niż minister i jednostka samorządu terytorialnego.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

  Edmund Lipnicki

Data powstania: piątek, 15 lut 2019 14:00
Data opublikowania: piątek, 15 lut 2019 14:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 lut 2019 08:17
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 513 razy