BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz - zadanie nr 3

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie na zadanie nr 3, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - zadania nr 3.


 


UZASADNIENIE


 


W dniu 19 lutego 2019 roku Zamawiający – Gmina Pisz wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz - zadanie nr 3. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.


Cena najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 3 wyniosła 213.840,00 zł brutto, natomiast Zamawiający na realizację tego zadania może przeznaczyć 153.557,53 zł brutto.


 


W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty  lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie nr 3 zostało unieważnione.

Data powstania: środa, 27 lut 2019 14:30
Data opublikowania: środa, 27 lut 2019 14:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 07:50
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 540 razy