BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 35/19 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Pisz.

Pliki do pobrania: