BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na budowę otwartych stref aktywności w Piszu

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Budowa otwartych stref aktywności w Piszu”, zostało złożonych pięć ofert.

Wybrano ofertę złożoną przez NOVUM Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Szczytnie przy ul. Bolesława Chrobrego 1, za łączną cenę 241.999,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
NOVUM Sp. z o.o. sp. k.
ul. Bolesława Chrobrego 1
12-100 Szczytno
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:
Oferta nr 1 (241 999,00 : 241 999,00)x60x3 = 180,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:
Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt
Razem
300,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Müller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.
Al. Młodych 40
55-220 Jelcz-Laskowice
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:
Oferta nr 2 (241 999,00 : 376 936,34)x60x3 = 115,56 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:
Oferta nr 2 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt
Razem
235,56 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Apis Polska Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 85
37-500 Jarosław
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:
Oferta nr 3 (241 999,00 : 331 743,30)x60x3 = 131,31 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:
Oferta nr 3 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt
Razem
251,31 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
Active Line Marcin Taczalski
ul. Berka Joselewicza 31
21-150 Kock
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:
Oferta nr 4 (241 999,00 : 275 012,01)x60x3 = 158,40 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:
Oferta nr 4 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt
Razem
278,40 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
Kraina Zieleni Robert Żebrowski
Osipy Lepertowizna 3
18-200 Wysokie Mazowieckie
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:
Oferta nr 5 (241 999,00 : 346 354,47)x60x3 = 125,76 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:
Oferta nr 5 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt
Razem
245,76 pkt

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: poniedziałek, 4 mar 2019 13:29
Data opublikowania: poniedziałek, 4 mar 2019 14:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 mar 2019 07:22
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 552 razy