BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 45/19 Burmistrza Pisza z dnia 1 kwietnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Pisz

Pliki do pobrania: