BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA PODINSPEKTORA W SAMODZIELNYM STANOWSKU PRACY DS. WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Org. 2110.6.2019                                                                Pisz, 08.04.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA  PODINSPEKTORA  W SAMODZIELNYM STANOWSKU PRACY DS. WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM  W PISZU

Informuję, że przeprowadzono nabór na podinspektora w Samodzielnym stanowisku pracy ds. Współpracy z Mediami w Urzędzie Miejskim w Piszu.  Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów i przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych wybrano Pana Marka Truszkowskiego  zam. Pisz. Osoba ta wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi  do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora oraz dobrym przygotowaniem merytorycznym.