BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

VII SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 KWIETNIA 2019 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr VI/2019 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2019-2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piskim w sprawie wspólnego zorganizowania prac związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Pisz.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pisz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Pisz ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
 13. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

   Edmund Lipnicki

Data powstania: piątek, 19 kwi 2019 10:01
Data opublikowania: piątek, 19 kwi 2019 10:04
Data przejścia do archiwum: sobota, 27 kwi 2019 08:07
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 317 razy