BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA NACZELNIKA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

  Org. 2110.7.2019                                                                Pisz, 14.05.2019 r.

 

 

 

             INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA NACZELNIKA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM  W PISZU

 

 

             Informuję, że przeprowadzono nabór na Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Piszu.  Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów i przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych wybrano Panią  Krystynę Marcińczyk  zam. Okartowo. Osoba ta wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi  do wykonywania pracy na stanowisku naczelnika oraz dobrym przygotowaniem merytorycznym .