BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 MAJA 2019 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr VII/2019 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania pod nazwą "Budowa skrzyżowania Mazurskiej z ul. Pionierów wraz z przebudową ul. Mazurskiej i skrzyżowania
  ul. Mazurskiej z ul. Wojska Polskiego w Piszu".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2019-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w roku 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie gminy Pisz.
 22. Wybór przedstawicieli Rady Miejskiej w Piszu, którzy wejdą w skład Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.
 23. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

  Edmund Lipnicki

Data powstania: piątek, 24 maj 2019 08:56
Data opublikowania: piątek, 24 maj 2019 08:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 cze 2019 07:23
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 281 razy