BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 31 maja 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 555080-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

 
 
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - 19 czerwca 2019 r., godz. 10.00.
 
 
Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
 
 
Data powstania: piątek, 31 maj 2019 13:45
Data opublikowania: piątek, 31 maj 2019 14:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 cze 2019 07:15
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 979 razy