BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 I 2 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Do Zamawiającego w dniach 10 i 12 czerwca 2019 r. wpłynęły zapytania nr 1  i nr 2 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

Ad 1. Zagospodarowanie ternu:

a) Wykaz i specyfikacja urządzeń placu zabaw:

            - Sprężynowiec  „Koniczynka" – 1szt.

Urządzenie kołyszące, które użytkownik może wprowadzić w ruch wokół centralnego podparcia, charakteryzujące się sztywnym elementem kołyszącym, umożliwiające zabawę dla czterech osób – dzieci jednocześnie.

Panele wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem mealaminowym. Wszystkie krawędzie urządzenia powinny być zaokrąglone, oszlifowane oraz bezpieczne w dotyku. Sprężyna wykonana z pręta Ø 20 mm. Fundament należy wykonać z betonu C12/15 (alternatywnie można wykonać na stalowej podstawie). Elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Elementy złączone ocynkowane, osłonięte plastikowymi korkami. Rączki plastikowe.

Strefa bezpieczeństwa: pole powierzchni - ok. 13,0 m2  (tolerancja +/- 15 %), obwód –13,0 m (tolerancja +/- 15 %). Plac zabaw powinien powierzchniowo zamknąć się w obrysie oznaczonym na części graficznej zagospodarowania działki.

            - Sprężynowiec „Żaba”, „Delfin”   – 2 szt.

Jednopunktowe urządzenie kołyszące, które użytkownik może wprowadzić w ruch wokół centralnego podparcia, charakteryzujące się sztywnym elementem kołyszącym. Panele wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Fundament należy wykonać z betonu C12/15 (alternatywnie można wykonać na stalowej podstawie). Sprężyna wykonana z pręta Ø 20 mm. Elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Elementy złączone ocynkowane, osłonięte plastikowymi korkami. Rączki plastikowe.

Strefa bezpieczeństwa: pole powierzchni - ok. 12,0 m2  (tolerancja +/- 15 %), obwód –13,0 m (tolerancja +/- 15 %).

            - Huśtawka wagowa Ważka – 1 szt.

Huśtawka typu ważka na sprężynie, przeznaczona dla dwóch użytkowników, charakteryzująca się sztywnym elementem kołyszącym.

Urządzenie posadowione na 70 cm poniżej poziomu gruntu na metalowej podstawie. Belka huśtawki wykonana ze sklejki wodoodpornej o przekroju 90x90mm, osadzona na sprężynie. Sprężyna wykonana  z pręta Ø  20 mm. Siedzisko i poręcze huśtawki wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Elementy złączone ocynkowane, osłonięte plastikowymi korkami. Rączki plastikowe. Elementy drewniane olejowane lub pokryte farbą lazurową.

Strefa bezpieczeństwa: pole powierzchni - ok. 13,0 m2  (tolerancja +/- 15 %), obwód –12,0 m (tolerancja +/- 15 %).

            - Karuzela z trzema siedziskami – 1 szt.

Klasyczny model karuzeli, przeznaczony dla trzech użytkowników. Urządzenie posadowione na 70 cm  poniżej poziomu gruntu. Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej okrągłej o średnicy 40 mm., ułożyskowana. Siedziska wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Elementy złączone ocynkowane, osłonięte plastikowymi korkami. Rączki plastikowe.

Strefa bezpieczeństwa: pole powierzchni - ok. 25,0 m2  (tolerancja +/- 15 %), obwód –20,0 m (tolerancja +/- 15 %).

            - Ławka – 1 szt.

Ławka parkowa z solidnym, metalowym stelażem. Siedzisko i oparcie winno być wykonane z desek wytrzymałych i wygodnych dzięki ergonomicznemu kształtowi.

Konstrukcja wykonana z rury stalowej okrągłej o średnicy min 48 mm oraz profilu kwadratowego 40x40 mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Siedzisko i oparcie wykonane z desek drewnianych 11x4,5 cm, mocowanych do konstrukcji stalowej za pomocą śrub M8. Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą. Urządzenie posadowione 40 cm poniżej poziomu gruntu.

            - Tablica informacyjna – 1 szt.

Na tablicy nformacyjnej powinny znaleźć się informacje w formie słownej i piktogramów:

- zakaz wprowadzania psów,

- zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

- zakaz palenia papierosów,

- zakaz wnoszenia opakowań szklanych,

- zakaz zaśmiecania,

- zakaz jady rowerem,

- dzieci do lat dwóch powinny przebywać pod opieką rodziców,

- za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie,

- numery ratunkowe.

Słupy nośne o przekroju okrągłym, z drewna sosnowego klejonego z 5 warstw, o średnicy 10 cm. Dla zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne pękanie, słupy powinny być dodatkowo ryflowane wzdłużnie. Górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiąkaniem trwale zamocowanymi plastikowymi kapturkami. Słupy osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie  min 60 cm w gruncie.

            - Kosz na śmieci – 1 szt.

Kosz na śmieci wykonany estetycznie z trwałego materiału pozwalającego na użytkowanie przez długi czas. Pojemnik odporny na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne – nie ulega procesowi korozji.

Kosz na śmieci powinien składać się z dwóch pojemników: zewnętrznego i wewnętrznego. Pojemnik zewnętrzny wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie czynników zewnętrznych i uszkodzenia mechaniczne, o pojemności 70 litrów (+/- 5 litrów). Pojemnik wewnętrzny wykonany ze stali ocynkowanej, o pojemności52litrów (+/- 5 litrów).

Wymiary zewnętrzne: wysokość max 90 cm, szerokość max 75 cm i głębokość max 80 cm

b) Należy dokonać następujących nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych

- drzewa liściaste i ozdobne: brzoza pożyteczna – 3 szt., robinia akacjowa – 4 szt., jabłoń ozdobna – 3 szt.,

- krzewy liściaste i ozdobne: bez Meyera – 4szt., hortensja drzewiasta – 4 szt., róża okrywowa- 4 szt.

c) Odnośnie sadzenia krzewów żywopłotowych - zieleni niskopienne należy dokonać nasadzeń bukszpanu wiecznie zielonego oraz buku czerwonego.

d) Nawierzchnia ciągów pieszych i jezdnych została zaprojektowana z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm w stosunku 1:4. Warstwa podbudowy górnej o grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (ziarno przełamane min 60%). Podbudowa dolna z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości 15 cm.

e) Należy zastosować krawężniki (wskazane najazdowe).

Ad 2. Branża budowlana:

a) W ławach fundamentowych i stopach przewidziano otulinę dolnego zbrojenia o wysokości 85 mm. Natomiast dla gruntów niespoistych nie zachodzi potrzeba wykonywania podkładu z chudego betonu.

b)* Należy wykonać całkowite obsypanie budynku.

c) Zgodnie z projektem budowlanym - przekrój krokwi - 10/20 cm.

d) Zgodnie z projektem budowlanym - przekrój krokwi koszowej - 12,5/25 cm.

e) Należy zastosować styropian EPS 100-036 o grubości 10 cm.

f) W pomieszczeniu kotłowni okno O8 o klasie EI30.

g) i h) Stolarka drzwiowa: drzwi zewnętrzne, wejściowe do lokali oraz drzwi wewnętrzne powinny spełniać warunki opisane w dokumentacji projektowej - branża architektoniczna, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

 

ZAPYTANIE NR 2:

Ad 1. Branża budowlana:

a) - k)* Należy wykonać według projektu budowlanego.

l)  Dół okapu 6,33 m ppp (rys. A-5 I A-6).

m)* Należy wykonać według projektu budowlanego.

n) Należy wykonać 15 szt. stopni kominiarskich.

o) - p)* Należy wykonać według projektu budowlanego.

q) Izolacja również na ścianach.

r) Ogrzewanie grzejnikowe, należy położyć panele w salonie.

s) - u)* Należy wykonać według projektu budowlanego.

v) Wszystkie mieszkania należy wykonać w takim samym standardzie.

* Przedmiar robót dołączony do dokumentacji projektowej stanowi jedynie jej uzupełnienie oraz orientacyjny wykaz głównych robót budowlano-montażowych. Wszystkie roboty ujęte w projekcie budowlanym bądź wynikające z konieczności technologicznej Wykonawca winien je uwzględnić na etapie wyceny robót budowlanych przed złożeniem oferty. Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę oferty

 

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XI ust. 1 i 2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:

 „1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Punkt Przyjęć Interesanta (parter) – w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. do godziny 1000. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 715 – 1515

2.Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza, pok. nr 39 – w dniu 19 czerwca 2019 r. o godzinie 1020.”

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załączniki:

- treść zapytania nr 1

- treść zapytania nr 2

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 14 cze 2019 13:00
Data opublikowania: piątek, 14 cze 2019 13:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 cze 2019 07:21
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 474 razy