BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hejdyku
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 18 czerwca 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 562679-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hejdyku. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Termin składania ofert - 26 czerwca 2019 r., godz. 10:00.

 

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Data powstania: wtorek, 18 cze 2019 14:04
Data opublikowania: wtorek, 18 cze 2019 15:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 cze 2019 07:12
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 526 razy