BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 86/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku w procedurze realizacji projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz"
Pliki do pobrania: