BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Mickiewicza,
Numer działki – cz. 181/9,
Numer KW – OL1P/00013522/3,
Powierzchnia nieruchomości – 15,50 m²,
Opis nieruchomości – teren wraz z budynkiem garażowym,
Roczna wysokość czynszu – 465 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr IX/105/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 25.06.2019r. do dnia 16.07.2019r.

 

Data powstania: środa, 26 cze 2019 08:19
Data opublikowania: czwartek, 27 cze 2019 07:59
Data przejścia do archiwum: środa, 17 lip 2019 10:40
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Wojciech Józwik
Artykuł był czytany: 290 razy