BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 26 czerwca 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 565715-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


 


Termin składania ofert - 4 lipca 2019 r., godz. 10:00.

 


Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Data powstania: środa, 26 cze 2019 14:45
Data opublikowania: czwartek, 27 cze 2019 07:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 lip 2019 07:27
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Wojciech Józwik
Artykuł był czytany: 518 razy