BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

W Y K A Z

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2
Numery działek – 187/2, 188/12,
Numer KW – OL1P/ 00012877/9
Powierzchnia nieruchomości – 4580 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony jest do oddania w użyczenie na cele zgodne z przedmiotem działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.

2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 27 czerwca 2019 r. do dnia 18 lipca 2019 r.

 

 

Data powstania: czwartek, 27 cze 2019 09:22
Data opublikowania: piątek, 28 cze 2019 07:47
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Małgorzata Kowalczyk
Artykuł był czytany: 396 razy