BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Kwik, gmina Pisz,
Numer działki –  125/5,
Numer KW – OL1P/00003593/8,
Powierzchnia nieruchomości –  3689 m²,
Opis nieruchomości – teren  do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania na cele rolne z możliwością udostępnienia części terenu na potrzeby ogólnodostępnego boiska,
Roczna wysokość czynszu – 184 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, zatwierdzonym Uchwałą Nr L/634/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1316 z dnia 16 czerwca 2011 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 10.UP,ML – teren usług publicznych i obiektów zaspokajających potrzeby lokalnej społeczności, teren zabudowy letniskowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3 lipca 2019 r. do dnia  24 lipca 2019 r.


Data powstania: środa, 3 lip 2019 11:24
Data opublikowania: środa, 3 lip 2019 11:33
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 307 razy