BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, zostało złożonych pięć ofert niepodlegających odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Roberta Krasińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ROB-BUD Robert Krasiński z siedzibą Tarachy 5, 19-230 Szczuczyn, za łączną cenę 2.488.575,32 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

SPEC-BUD Kuś Krystian

ul. Szkolna 1/7

11-700 Mrągowo

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (2 488 575,32 : 3 450 000,00)x60x3 = 129,60 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

249,60 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

JL Sp. z o.o.

ul. Forteczna 27

18-421 Piątnica Poduchowna

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 2 ( 2 488 575,32 : 3 348 935,46)x60x3 = 133,20 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 2 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3= 120,00 pkt

Razem

253,20 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 3

„KOLBUD” Spółka Jawna  Waldemar i Bogumiła Skrodzcy

ul. Wojska Polskiego 46

18-500 Kolno

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 3 ( 2 488 575,32 : 2 641 120,50)x60x3 = 169,20 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 3 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3= 120,00 pkt

Razem

289,20 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 4

ROB-BUD Robert Krasiński

Tarachy 5

19-230 Szczuczyn

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 4  (2 488 575,32 : 2 488 575,32)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 4 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 5

„PRIBO-EPB” Sp. o.o.

ul. Łukasiewicza 6

19-300 Ełk

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 5 (2 488 575,32 : 4 135 464,12)x60x3 = 108,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 5 (48 miesięcy) = 20 pkt x 3 = 60,00 pkt

Razem

168,00 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 15 lip 2019 14:42
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lip 2019 15:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 lip 2019 08:09
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 472 razy