BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Słubicka,
Numer działki – cz. 1129/37,
Numer KW – OL1P/ 00013021/1,
Powierzchnia nieruchomości –  2000 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony jest do składowania materiałów budowlanych,
Roczna wysokość czynszu – 2000 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2749 z dnia 31 maja 2016 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 11.MN.U – stanowiącym teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 31 lipca 2019 r. do dnia  21 sierpnia 2019 r.

Data powstania: czwartek, 1 sie 2019 09:28
Data opublikowania: środa, 7 sie 2019 08:20
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 300 razy