BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hejdyku

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 94 ust. 3 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a w postępowaniu nie złożono innych ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE

Zamawiający wezwał Wykonawcę. którego oferta została wybrana, do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hejdyku w dniu 31 lipca 2019 r. o godz. 13:00. W wyznaczonym ostatecznym terminie Wykonawca nie stawił się na podpisanie umowy. W związku z powyższy, z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie złożono innych ofert niepodlegających odrzuceniu, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

 

Data powstania: wtorek, 6 sie 2019 13:25
Data opublikowania: wtorek, 6 sie 2019 13:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 maj 2020 14:47
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 584 razy