BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz1 - etap II”

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 584087-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz1 - etap II”. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert - 23 sierpnia 2019 r., godz. 10:00.


Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Data powstania: czwartek, 8 sie 2019 13:47
Data opublikowania: czwartek, 8 sie 2019 14:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 sie 2019 09:49
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 430 razy