BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza informuje, iż w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy Pisz Urząd Miejski w Piszu przyjmuje wnioski dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Zgodnie z pismem nr IGR-XI.7160.129.2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz raportem  Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,  zagrożenie suszą w gminie Pisz odnotowano w raporcie 8 w uprawach kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę i w krzewach owocowych  na glebach kategorii I (bardzo podatna na suszę tj. piasek luźny – pl, piasek luźny pylisty – plp, piasek słabo gliniasty – PS, piasek słabo gliniasty pylisty – psp).

We wniosku o oszacowanie szkód w uprawach kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę i w krzewach owocowych  należy podać informacje zgodne z danymi, jakie zostały przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w związku z ubieganiem się o płatności obszarowe. Do wniosku o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę należy dołączyć wniosek o płatności za 2019r. oraz polisę ubezpieczeniową w przypadku ubezpieczenia upraw.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Piszu  pokój nr 38  oraz do pobrania poniżej. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 87 4241246.

Data powstania: środa, 14 sie 2019 12:39
Data opublikowania: środa, 14 sie 2019 13:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 paź 2019 10:26
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 295 razy