BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na przebudowę ulicy Nidzkiej w Piszu

 

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE

W dniu 2 sierpnia 2019 r. Zamawiający – Gmina Pisz wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Nidzkiej w Piszu. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 603.291,27 zł brutto, natomiast Zamawiający na realizację tego zadania może przeznaczyć 557.266,68 zł brutto.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty  lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Data powstania: wtorek, 27 sie 2019 14:17
Data opublikowania: wtorek, 27 sie 2019 14:33
Data przejścia do archiwum: środa, 4 wrz 2019 09:22
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 334 razy