BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę drogi gminnej na działkach o nr geod. 179/23, 179/36, 261 obręb Kocioł Duży

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 590080-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej na działkach o nr geod. 179/23, 179/36, 261 obręb Kocioł Duży. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert - 11 września 2019 r., godz. 10:00.

 
Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 27 sie 2019 14:19
Data opublikowania: wtorek, 27 sie 2019 14:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 wrz 2019 09:41
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 505 razy