BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia


nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Olsztyńska,
Numer działki – cz. 114/4,
Numer KW – OL1P/00012877/9,
Powierzchnia nieruchomości – 2343 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,                            
Czynsz za cały okres dzierżawy  – 117 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren użytków zielonych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 grudnia 2019 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 28.08.2019r. do dnia 18.09.2019r.

Data powstania: środa, 28 sie 2019 12:13
Data opublikowania: czwartek, 29 sie 2019 12:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 wrz 2019 08:49
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 261 razy