BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łysonie

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 18 października 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 611699-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łysonie. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Termin składania ofert - 4 listopada 2019 r., godz. 10:00.

 

 

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Data powstania: piątek, 18 paź 2019 11:31
Data opublikowania: piątek, 18 paź 2019 12:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 lis 2019 07:48
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 462 razy