BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonał następującej zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

-  Cz. XI ust. 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu,
ul. Gustawa Gizewiusza 5, Punkt Przyjęć Interesanta (parter) – w terminie do dnia 25 października 2019 r. do godziny 1200. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 715 – 1515.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu,
ul. Gustawa Gizewiusza, pok. nr 39 – w dniu 25 października 2019 r. o godzinie 1220.”

 

 

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: środa, 23 paź 2019 09:57
Data opublikowania: środa, 23 paź 2019 10:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 paź 2019 09:14
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 322 razy