BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu

Ogłoszenie nr 540226276-N-2019 z dnia 23-10-2019 r.


Pisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu


INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 610494-N-2019
Data: 16/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Gmina Pisz, Krajowy numer identyfikacyjny 52650600000000, ul. ul. Gustawa Gizewiusza  5, 12-200  Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 424 12 10 , e-mail zampubliczne@pisz.home.pl, faks 874 235 429.
Adres strony internetowej (url): www.pisz.pl/bip


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-24, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-25, godzina 12:00


Data powstania: środa, 23 paź 2019 10:01
Data opublikowania: środa, 23 paź 2019 10:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 paź 2019 09:14
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 324 razy