BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonał następującej zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” polegającej na:

1) zmianie w  cz. XI ust. 1 i 2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu,
ul. Gustawa Gizewiusza 5, Punkt Przyjęć Interesanta (parter) – w terminie do dnia 7 listopada 2019 r. do godziny 1000. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 715 – 1515.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 39 – w dniu 7 listopada 2019 r. o godzinie 1020.”

2) dodaniu wzorów umów na zadania nr 1 - 15 stanowiących załączniki nr 5a - 5n do SIWZ:

            1) wzór umowy na zadanie nr 1,

            2) wzór umowy na zadanie nr 2,

            3) wzór umowy na zadanie nr 3,

            4) wzór umowy na zadanie nr 4,

            5) wzór umowy na zadanie nr 5,     

            6) wzór umowy na zadanie nr 6,

            7) wzór umowy na zadanie nr 7,

            8) wzór umowy na zadanie nr 8,

            9) wzór umowy na zadanie nr 9,     

            10) wzór umowy na zadanie nr 10,

            11) wzór umowy na zadanie nr 11,

            12) wzór umowy na zadanie nr 12,

            13) wzór umowy na zadanie nr 13,

            14) wzór umowy na zadanie nr 14,

            15) wzór umowy na zadanie nr 15,

stanowiących załączniki do niniejszej informacji.

 

 

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zakup i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz.

 

Załączniki:

            - Załącznik nr 5a do SIWZ - wzór umowy na zadanie nr 1,

            - Załącznik nr 5b do SIWZ - wzór umowy na zadanie nr 2,

            - Załącznik nr 5c do SIWZ - wzór umowy na zadanie nr 3,

            - Załącznik nr 5d do SIWZ - wzór umowy na zadanie nr 4,

            - Załącznik nr 5e do SIWZ - wzór umowy na zadanie nr 5,

            - Załącznik nr 5f do SIWZ - wzór umowy na zadanie nr 6,

            - Załącznik nr 5g do SIWZ - wzór umowy na zadanie nr 7,

            - Załącznik nr 5h do SIWZ - wzór umowy na zadanie nr 8,

            -  Załącznik nr 5i do SIWZ - wzór umowy na zadanie nr 9,

            - Załącznik nr 5j do SIWZ - wzór umowy na zadanie nr 10,

            - Załącznik nr 5k do SIWZ - wzór umowy na zadanie nr 11,

            - Załącznik nr 5l do SIWZ - wzór umowy na zadanie nr 12,

            - Załącznik nr 5ł do SIWZ - wzór umowy na zadanie nr 13,

            - Załącznik nr 5m do SIWZ - wzór umowy na zadanie nr 14,

            - Załącznik nr 5n do SIWZ - wzór umowy na zadanie nr 15.

 

 

Data powstania: środa, 30 paź 2019 07:20
Data opublikowania: środa, 30 paź 2019 12:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 lis 2019 07:44
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 378 razy