BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na zakup i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz

Ogłoszenie nr 540232158-N-2019 z dnia 30-10-2019 r.


Pisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu


INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 615515-N-2019
Data: 28-10-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Gmina Pisz, Krajowy numer identyfikacyjny 52650600000000, ul. ul. Gustawa Gizewiusza  5, 12-200  Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 424 12 10 , e-mail zampubliczne@pisz.home.pl, faks 874 235 429.
Adres strony internetowej (url): www.pisz.pl/bip


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.3)
W ogłoszeniu jest: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
W ogłoszeniu powinno być: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-05, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-07, godzina 10:00


Data powstania: środa, 30 paź 2019 07:35
Data opublikowania: środa, 30 paź 2019 12:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 lis 2019 07:44
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 330 razy