BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „System klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu”, zostało złożonych sześć ofert.

Wybrano ofertę złożoną przez Rafała Jankojć prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU IGLOTERM” Chłodnictwo Klimatyzacja Rafał Jankojć z siedzibą w Giżycku, przy ul. Białostockiej 17, za łączną cenę 353.177,28 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Marsa 56A

04-242 Warszawa

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (353 177,28 : 634 847,28)x60x4 = 134,40 pkt

Liczba pkt w kryterium: czas reakcji serwisu – 40%:

Oferta nr 1 (6 godzin) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

294,40 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

Klimart Sp. z o.o.

ul. Warsztatowa 1D

15-637 Białystok

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 2 ( 353 177,28 : 593 903,04)x60x4 = 141,60 pkt

Liczba pkt w kryterium: czas reakcji serwisu – 40%:

Oferta nr 2 (6 godzin) = 40 pkt x 4= 160,00 pkt

Razem

301,60 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 3

Przemko Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Przemysław Biedrzycki

ul. Spokojna 9C

18-400 Łomża

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 3 ( 353 177,28 : 417 954,00)x60x4 = 204,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: czas reakcji serwisu – 40%:

Oferta nr 3 (6 godzin) = 40 pkt x 4= 160,00 pkt

Razem

364,00 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 4

RAF-THERM Grzegorz Pikuliński

ul. Sadowa 14

18-500 Kolno

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 4  (353 177,28 : 462 732,15)x60x4 = 182,40 pkt

Liczba pkt w kryterium: czas reakcji serwisu – 40%:

Oferta nr 4 (6 godzin) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

342,40 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 5

PPH COOL Daria Klinowska

ul. Lipowa 10

05-123 Chotomów

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 5 (353 177,28 : 479 700,00)x60x4 = 177,60 pkt

Liczba pkt w kryterium: czas reakcji serwisu – 40%:

Oferta nr 5 (6 godzin) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

337,60 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 6

PPHU ”IGLOTERM” Chłodnictwo Klimatyzacja Rafał Jankojć

ul. Białostocka 17

11-500 Giżycko

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 6 (353 177,28 : 353 177,28)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: czas reakcji serwisu – 40%:

Oferta nr 6 (6 godzin) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: piątek, 8 lis 2019 12:05
Data opublikowania: piątek, 8 lis 2019 12:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 lis 2019 08:29
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 457 razy