BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę drogi gminnej w m. Snopki na działce o nr geod. 342

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 28 listopada 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 629133-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej w m. Snopki na działce o nr geod. 342. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert - 13 grudnia 2019 r., godz. 10:00.


Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Data powstania: czwartek, 28 lis 2019 12:59
Data opublikowania: czwartek, 28 lis 2019 13:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 gru 2019 10:57
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 429 razy