BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę drogi dojazdowej przy ulicy Gdańskiej w Piszu

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 29 listopada 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 629951-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej przy ulicy Gdańskiej w Piszu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Termin składania ofert - 16 grudnia 2019 r., godz. 12:00.

 

 

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Data powstania: piątek, 29 lis 2019 15:10
Data opublikowania: piątek, 29 lis 2019 15:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 gru 2019 07:23
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 480 razy