BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 114 oraz skrzyżowania drogi powiatowej na działce o nr geod. 106 w miejscowości Karwik w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114’’

Ogłoszenie nr 540260465-N-2019 z dnia 29-11-2019 r.


Pisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu


INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 629740-N-2019
Data: 29-11-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Gmina Pisz, Krajowy numer identyfikacyjny 52650600000000, ul. ul. Gustawa Gizewiusza  5, 12-200  Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 424 12 10 , e-mail zampubliczne@pisz.home.pl, faks 874 235 429.
Adres strony internetowej (url): www.pisz.pl/bip


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 144 oraz skrzyżowania drogi powiatowej na działce o nr geod. 106 w miejscowości Karwik w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 114 oraz skrzyżowania drogi powiatowej na działce o nr geod. 106 w miejscowości Karwik w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114


Data powstania: piątek, 29 lis 2019 16:20
Data opublikowania: piątek, 29 lis 2019 17:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 gru 2019 07:23
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 345 razy