BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 65),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Żurawia,
Numer działki – cz. 1788/8
Numer KW – OL1P/ 00012303/5,
Powierzchnia nieruchomości –  2 m2,
Opis nieruchomości – teren pod  tablicę reklamową o pow. 2 m2
Roczna wysokość czynszu – 600 zł + 23 % podatku VAT.
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r., poz. 42),  do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar alternatywnego przebiegu trasy obwodnicy zewnętrznej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 6 lutego 2020 r. do dnia
27 lutego 2020 r.

Data powstania: czwartek, 6 lut 2020 12:23
Data opublikowania: piątek, 14 lut 2020 08:19
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 107 razy