BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz - etap II

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 7 lutego 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510445-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na  budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz - etap II. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert - 24 lutego 2020 r., godz. 10:00.


Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 7 lut 2020 14:17
Data opublikowania: piątek, 7 lut 2020 14:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 lut 2020 07:19
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 699 razy